ممیزی داخلی براساس الزامات ISO 9001:2015
مرکز برگزار کننده :   فهامه   زمان برگزاری :   09:00
 محل برگزاری :   تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان 23 - خیابان موج - پلاک 10 - ساختمان فهامه- واحد8 مدت دوره :   12  هزینه دوره (به ریال):   6,000,000
تاریخ شروع :   1398/03/29 استاد دوره :   علی جهانگیری   نوع دوره :   عمومی
ردیف تاریخ ساعت شروع ساعت پایان
1 1398/03/29 09:00 16:00
2 1398/03/30 09:00 16:00
صنعت مرتبط با دوره :
مدیریت کیفیت ,
سمت سازمانی مرتبط :  
سایر ,
سرفصل های دوره :   

1-مروری برالزامات استاندارد ISO9001:2015

2-معرفی استاندارد ISO19011 بعنوان اصول و راهنمای ممیزی سیستمهای مدیریت

3-کارگروهی و مرور چک لیست های ممیزی

توضیحات :
شماره داخلی واحد آموزش : 363 خانم فرجی شماره حساب: 3331-0003-2919-5022 پاسارگاد-فهامه