ردیف عنوان خبر تاریخ ثبت مشاهده
1مدارک مورد نیاز جهت افزایش دامنه پروانه مدیر کنترل کیفیت ( افزایش دامنه )۱۴۰۱/۶/۶مشاهده
2مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه مدیر کنترل کیفیت ( تمدید )۱۴۰۱/۶/۱۵مشاهده
3مدارک مورد نیاز جهت جابجایی مدیران کنترل کیفیت دارای سابقه فعالیت در واحدهای تولیدی یا خدماتی ( جابجایی )۱۴۰۱/۶/۱۵مشاهده
4مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مدیر کنترل کیفیت ( صدور )۱۴۰۱/۶/۱۵مشاهده
5جدول مقررات رشته های تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت QC و کارشناسان رسمی استاندارد و متمم آن۱۴۰۱/۵/۸مشاهده
6دفترچه آیین نامه مدیران کنترل کیفیت۱۴۰۱/۴/۴مشاهده
7فرم شماره 7 ( معرفینامه مدیر کنترل کیفیت توسط واحد تولیدی )۱۴۰۱/۴/۱۲مشاهده
8فرم شماره 11 (تعهد نامه گذراندن دوره های آموزشی اجباری)۱۴۰۱/۳/۹مشاهده
9فرم شماره 5 ( تعهدنامه مدیران کنترل کیفیت )۱۴۰۱/۱/۲۷مشاهده
10فرم شماره 10 ( استعفا مدیران کنترل کیفیت )۱۴۰۱/۱/۲۵مشاهده
11منبع آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت ( منبع آزمون کتبی )۱۴۰۱/۱/۲۴مشاهده
12اطلاعیه الزام داشتن دو امضاء در گواهی های صادر شده از طرف مراکز آموزشی 1400/05/11 , 8:40 AMمشاهده
13فرم های خام LMS در فرمتWORD ( الکترونیکی )1400/02/13 , 8:49 AMمشاهده
14فرم های خام صدور و تمدید مجوز مرکز آموزشی WORD1400/01/17 , 1:22 PMمشاهده
15 بخشنامه الحاقی آموزش های الکترونیکی LMS ( الکترونیکی ) 1400/01/16 , 11:08 AMمشاهده
16 فرم خام رزومه اساتید WORD 1399/07/07 , 12:49 PMمشاهده